www.adsltips.dk

- Hovedside - Hardware guides - Software guides - Links - Kontakt - Søg -

 

Links:

Min blog
MineProgrammer
Guides til god IT sikkerhed

Sidste Nyt:

Andre routere p? en Cybercity ADSL linie

Zyxel router som ADSL modem

Login til fullrate routere

Andre routere p? cybercity linier

Kun lokal adgang i Windows VistaCisco 827 router

 

Alt p� denne side er mine egne personlige meninger med mindre andet tydeligt er angivet.

Fejlsøgning af din ADSL forbindelse med Aethra StarVoice router:

Dette er en mini guide til hvordan du fejlsøger på din starvoice router. Først er der en smule til løsning af generelle problemer, derefter en guide først Internet problemer og telefoni problemer.

Som det første er det, hvis du ikke kan komme på nettet eller din forbindelse er meget langsom, en god ide at slukke for routeren og tænde den igen. Dette vil ofte få dig på nettet igen.

Hvis dette ikke virker kan du kigge på den lampe på routeren der hedder LINE. Hvis den lyser konstant grønt burde forbindelsen virke. Hvis line er slukket så start med at tjekket kablerne ned til stikket på vægen. Er der ingen problemer der bliver du nødt til at kontakte din udbyder.

Internet

1. Slå alle former for personlige firewalls fra og prøv at komme på nettet igen.

 

2. Prøv at pinge routeren. I Windows gøres dette ved at vælge kør i startmenuen og derefter skrive command.com (win95/98) eller cmd (win2000/XP) og trykke ok. I den sorte boks der nu kommer frem skriver du ping 10.0.0.1 (Din routers ip nummer.) Hvis den skriver at den får svar har du forbindelse til routeren.

Hvis du ikke får svar så prøv at kigge på den lampe der hedder LAN. Hvis den lyser eller blinker grønt kan routeren se din computer. Hvis den er slukket er der noget galt med forbindelsen til din computer. Det vil oftest være kablet eller netkortet der er noget galt med.

 

3. Hvis du har forbindelse til routeren men stadig ikke kan se for eksempel hjemmesider sider prøv at pinge IP nummeret på en af din udbyders servere. (for eksempel 212.242.40.3 Cybercity's dns server) Hvis du får svar fra den prøv at pinge et domæne navn. fx. www.cybercity.dk

 

4. I det tilfælde at du kan pinge IP adresser men ikke domæner så prøv at geninstallere TCP/IP protokollen i Windows (Guide til Windows XP og Windows 9x/Me).

 

Telefoni

Ingen klartone

Hvis din telefon ikke får klartone så tjek først at den er tilsluttet den port der hedder Phone 1 bag på routeren, den vil ikke virke i Phone 2.

Er telefonen korrekt tilsluttet og du eller kan gå på Internettet så prøv at logge ind på routeren (Guide) og Vælge Advanced Setup. Her skal du så i menuen vælge ATM-ping og i VPI feltet indtaste 10 og i VCI indtaste 45. Så skal du trykke på go og routeren skal helst svare noget i stil med:

ATM-Ping Report...
Sending OAM-F5(End-to-End) loopback request on ATM_PORT0-VPI/VCI: 10/45
OAM-F5(End-to-End) loopback reply received
OAM-F5(End-to-End) loopback reply received
OAM-F5(End-to-End) loopback reply received
OAM-F5(End-to-End) loopback reply received
OAM-F5(End-to-End) loopback reply received
5 ATM cells trasmitted, 5 ATM cells received, 0 ATM cells lost

Giver den ikke dette resultat bliver du nødt til at kontakte din udbyder.Støj

Har du problemer med støj på din telefoni så log ind på routeren (Guide) og Vælge Advanced setup. Her skal du så i menuen vælge LES og derinde vælge CPIWF 1.

I denne menu skal du sikre dig at Echo cancellation enable er sat til on. Hvis dette ikke hjælper så prøv at opdatere til nyeste firmware version. Det gør du i menuen Download hvor du trykker på Download ATOS from a TFTP Server og trykker på submit.

 

Denne guide er på ingen måde færdig og jeg vil meget gerne have kommentarer til den.

Hvis du har kommentarer osv. klik her